Hauptinhalt

Schulsprecher:

1. Schülersprecher:     Noel Peter  Klasse: 10 aM
2. Schülersprecher:        Noah Durmann  Klasse: 10 bM
3. Schülersprecherin: Leyla Geis Chavez  Klasse: 9 cM

 

Vertrauenslehrer:

Gunnar Friese und Peter Göbel